Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

AKTUALIZACE

1. Z dějin transformačních technologií

2020-10-16: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

2020-07-22: 1/3. přejmenování článku z Historie transformačních technologií na Z dějin transformačních technologií. 2/3. Doplnění kapitoly Atomová energie a Jak člověk začal transformovat sluneční energii přímo. 3/3. Úprava článku do sloupcového formátu.

2. Sluneční záření jako zdroj energie

2020-10-22: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

2020-05-29: rozsáhlé reorganizace kapitol a přidána podkapitola Umístění fotovoltaických panelů. Úprava článku do sloupcového formátu.

3. Biomasa jako palivo

2020-10-23: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

2020-08-11: 1/2. Úprava článku do sloupcového formátu. 2/2. Doplnění kapitoly Fotosyntéza a růst fytomasy.

2020-09-11: 1/2. Přejměnování článku z Biomasa jako zdroj energie na Biomasa jako palivo. 2/2. Rozčlenění kapitoly Klasifikace energetických transformací biomasy do podkapitol.

4. Využití energie větru

2020-10-23: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

2020-08-24: 1/3. Úprava článku do sloupcového formátu. 2/3. Doplnění podkapitoly Vliv vybrané lokality na výkon větrné turbíny. 3/3. Nová podkapitola Multirotorová větrná elektrárna.

reklama

5. Využití energie vodního spádu

2020-10-27: 1/2. Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem. 2/2. Nové obrázky k regeneračním vodním elektrárnám.

2020-08-28: 1/2. Úprava článku do sloupcového formátu. 2/2. Nové podpokapitoly: Vzdouvací stavba; Strojovna a sací trouba; výpočet ideální savky [Ú.597]; Přivaděč; Regenerační vodní elektrárna.

6. Tepelné oběhy a jejich realizace

2020-11-05: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

2020-07-08: Úprava článku do sloupcového formátu, gramatické úpravy a doplnění obrázků o barvy, drobné změny v názvu kapitol.

2019-04-21: úprava kapitoly Úvod.

7. Organická paliva a jejich cykly

2020-11-10: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

2020-09-11: 1/3. Úprava článku do sloupcového formátu. 2/3. Nová kapitola: Vodík jako palivo. 3/3. Přejmenování článku z Fosilní paliva, jejich využití v energetice a ekologické dopady.

8. Využití tepla Země

2020-11-10: Doplnění hesel a klíčových slov do doprovodného sloupce.

2020-09-16: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

9. Jaderná energetika

2020-11-10: 1/2. Doplnění hesel a klíčových slov do doprovodného sloupce. 2/2. Doplnění textu do kapitoly Hlubinné (konečné) úložiště jaderného odpadu.

2020-10-02: 1/3. Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem. 2/3. Přídán odstavec o MOX. 3/3. Gramatické úpravy.

10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech

2020-11-10: Doplnění hesel a klíčových slov do doprovodného sloupce.

2020-10-08: 1/2. Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem. 2/2. Úprava struktury článku.

16. Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží

2019-01-10: nová kapitola Vliv rotace na aerodynamiku lopatkové mříže.

18. Podobnosti lopatkových strojů

2019: nová Úloha 1143 na výběr optimálního typu lopatkování pomocí tlakového součinitele.

19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů

2019: výhody a nevýhody přetlakového stupně.

22. Větrné turbíny a ventilátory

2019: doplnění k popisu ztráty deformací proudové trubice rotoru.

23. Tepelné turbíny a turbokompresory

2020-01: rozsáhlé rozšíření článku o nové podkapitoly. Úprava článku do sloupcového formátu.

24. Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů

2020-01: nové kapitoly ucpávkách, ložiscích a materiálech. Změna názvu článku na Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů. Úprava článku do sloupcového formátu.

2019: kompletní přepracování článku a jeho přejménování na Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů.

25. Parní turbína v technologickém celku

2020-01-26: úprava článku do sloupcového formátu a přeorganizování kapitol.

2019: Rozsáhlé úpravy a doplnění článku úlohami.

26. Turbokompresor v technologickém celku

2020-02-13: úprava článku do sloupcového formátu a přeorganizování kapitol.

27. Plynová turbína v technologickém celku

2020-02-26: úprava článku do sloupcového formátu

28. Pístový parní motor (Parní stroj)

2020-03-27: úprava článku do sloupcového formátu. Odstranění fotografie motoru Polycomp. V některých odstavcích přídán dosvětlující text.

29. Termodynamický návrh pístového parního motoru

2020-04-03: úprava článku do sloupcového formátu a zveřejnění řešení úloh.

30. Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka

2020-04-15: úprava článku do sloupcového formátu a zveřejnění řešení úloh.

31. Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru

2020-04-23: úprava článku do sloupcového formátu a zveřejnění řešení úloh.

37. Škrcení plynů a par

2021-02-11: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem.

2019-12: úprava článku do sloupcového formátu Řešení úlohy .650 (doplnění výpočtu ideální labyrintové ucpávky).

38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY A JEJÍ VÝPOČET

2021-??-??: 1/2. Grafická úprava a přeuspořádání kapitol. 2/2. Přejmenování článku z Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny na Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny a její výpočet.

2019: Rozsáhlé změny v kapitolách Laminární proudění, Turbulentní proudění.

39. Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi

2021-02-18: Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem (dne 2021-02-23 úpravy ve formátování a gramatice).

2020-01-27: úpravy článku do sloupcového formátu a změna názvu článku z Efekty při proudění vysokými rychlostmi na Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi. Provedení gramatické a grafické úpravy.

40. Proudění plynů a par tryskami

2021-03-10: 1/2. Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem. 2/2. Oprava zadání a řešení Úlohy 862.

41. Proudění plynů a par difuzory

2021-03-24: 1/2. Úprava článku do formátu s doprovodným sloupcem. 2/2. Oprava zadání a řešení Úlohy 410.

42. Technická matematika

2019: doplnění kapitol Energetické rovnice nevírového proudění; Gausova eliminační metoda.

43. Technická termomechanika

2020-03-05: změny v popisku obrázku č. 985.

2019: nová kapitola: Další vlastnosti T-s a i-s diagramů.

46. Foton

2019: Přepracování článku a jeho přejmenování na Foton.

47. Úvod do světa nejmenších rozměrů.

2021-02-09: 1/2. Přepracování úvodu. 2/2. Oprava a upřesnění kapitoly Ion. záření.

2019: Přepracování článku a jeho přejmenování na Úvod do světa nejmenších rozměrů.

reklama