Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Aktualizace

2020

23. rozsáhlé přepracování článku.
24. nové podkapitoly o suchoběžných plynových ucpávkách a ložiscích pro větrné turbíny.
25. rozsáhlé přepracování článku.
39. přejmenování článku z Efekty při proudění vysokými rychlostmi na Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi; provedene gramatické a grafické úpravy.

2019

06. úprava kapitoly Úvod.
16. Vliv rotace na aerodynamiku lopatkové mříže.
18. Úloha .1143 na výběr optimálního typu lopatkování pomocí tlakového součinitele.
19. výhody a nevýhody přetlakového stupně.
22. Úprava pozámky č. 5.
24. kompletní přepracování článku a jeho přejménování na Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů.
25. Rozsáhlé úpravy a doplnění článku o řešení úloh.
37. Řešení úlohy .650 (doplnění výpočtu ideální labyrintové ucpávky).
38. Rozsáhlé změny v kapitolách Laminární proudění, Turbuletní proudění.
42. doplnění kapitol Energetické rovnice nevírového proudění; Gausova eliminační metoda.
43. nová kapitola: Další vlastnosti T-s a i-s diagramů.
46. Přepracování článku a jeho přejmenování na Foton.
47. Přepracování článku a jeho přejmenování na Úvod do světa nejmenších rozměrů.
reklama

Seznam aktiualizací do roku 2018 naleznete zde zde.

©Jiří Škorpík, LICENCE