Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Aktualizace

2. Sluneční záření jako zdroj energie

2020-05-29: rozsáhlé reorganizace kapitol a přidána podkapitola Umístění fotovoltaických panelů. Úprava článku do sloupcového formátu.

6. Tepelné oběhy a jejich realizace

2020-07-08: Úprava článku do sloupcového formátu, gramatické úpravy a doplnění obrázků o barvy, drobné změny v názvu kapitol.

2019-04-21: úprava kapitoly Úvod.

16. Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží

2019-01-10: nová kapitola Vliv rotace na aerodynamiku lopatkové mříže.

18. Podobnosti lopatkových strojů

2019: nová Úloha 1143 na výběr optimálního typu lopatkování pomocí tlakového součinitele.

19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů

2019: výhody a nevýhody přetlakového stupně.

22. Větrné turbíny a ventilátory

2019: doplnění k popisu ztráty deformací proudové trubice rotoru.

23. Tepelné turbíny a turbokompresory

2020-01: rozsáhlé rozšíření článku o nové podkapitoly. Úprava článku do sloupcového formátu.

24. Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů

2020-01: nové kapitoly ucpávkách, ložiscích a materiálech. Změna názvu článku na Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů. Úprava článku do sloupcového formátu.

2019: kompletní přepracování článku a jeho přejménování na Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů.

25. Parní turbína v technologickém celku

2020-01-26: úprava článku do sloupcového formátu a přeorganizování kapitol.

2019: Rozsáhlé úpravy a doplnění článku úlohami.

26. Turbokompresor v technologickém celku

2020-02-13: úprava článku do sloupcového formátu a přeorganizování kapitol.

27. Plynová turbína v technologickém celku

2020-02-26: úprava článku do sloupcového formátu

28. Pístový parní motor (Parní stroj)

2020-03-27: úprava článku do sloupcového formátu. Odstranění fotografie motoru Polycomp. V některých odstavcích přídán dosvětlující text.

29. Termodynamický návrh pístového parního motoru

2020-04-03: úprava článku do sloupcového formátu a zveřejnění řešení úloh.

30. Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka

2020-04-15: úprava článku do sloupcového formátu a zveřejnění řešení úloh.

31. Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru

2020-04-23: úprava článku do sloupcového formátu a zveřejnění řešení úloh.

37. Škrcení plynů a par

2019: úprav článku do sloupcového formátu Řešení úlohy .650 (doplnění výpočtu ideální labyrintové ucpávky).

38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny

2019: Rozsáhlé změny v kapitolách Laminární proudění, Turbuletní proudění.

39. Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi

2020-01-27: úpravy článku do sloupcového formátu a změna názvu článku z Efekty při proudění vysokými rychlostmi na Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi. Pprovedení gramatické a grafické úpravy.

42. Technická matematika

2019: doplnění kapitol Energetické rovnice nevírového proudění; Gausova eliminační metoda.

43. Technická termomechanika

2020-03-05: změny v popisku obrázku č. 985.

2019: nová kapitola: Další vlastnosti T-s a i-s diagramů.

46. Foton

2019: Přepracování článku a jeho přejmenování na Foton.

47. Úvod do světa nejmenších rozměrů.

2019: Přepracování článku a jeho přejmenování na Úvod do světa nejmenších rozměrů.

reklama

Seznam aktualizací do roku 2018 naleznete zde zde.