KONTAKT

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
Odborný asistent
Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Energetický ústav
Technická 2896/2
616 69 Brno
Česká republika
tel:+420 541 142 589
e-mail: skorpik@fme.vutbr.cz; skorpik.jiri@email.cz