O STRÁNKÁCH

  Stránky pro studenty dnes používají i konstruktéři a projektanti
  Základem jsou články tříděné podle témat do sborníků
  Aktualizovat znamená přidávat i mazat
  ISSN
  Licence
  Články píšu v programu Notepad++
  Neplacený i placený obsah
  Jak probíhá objednání, zaplacení a doručení
  Obchodní podmínky a poskytování multilicencí k placenému obsahu
  Statistiky stránek
  O autorovi

Stránky pro studenty dnes používají i konstruktéři a projektanti

Stránky transformační technologie jsem poprvé zpřístupnil veřejnosti v roce 2006, nejdříve jako učební texty pro studenty Energetického ústavu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Později jsem začal zpracovávat i další články s výukou přímo nesouvisející, ale stále se dotýkající oblasti transformačních technologií a s nimi spojenou problematiku. Dnes – soudě podle ohlasů – jsou čtenáři článků nejen studenti souvisejících oborů, ale také projektanti či konstruktéři, pracovníci v energetice a zájemci ze strany provozovatelů.

Základem jsou články tříděné podle témat do sborníků

Základními stavebními kameny stránek jsou články tříděné podle témat do sborníků. Odkaz na sborníky je na hlavní stránce transformacni-technologie.cz.

Popis symbolů a zkratek v článku uvádím vždy jen při jejich prvním výskytu v textu, dále už předpokládám, že je čtenář zná nebo si je snadno dohledá posunutím stránky zpět.

Od počátku psání jsem se snažil neduplikovat informace, proto jsou jednotlivé články mezi sebou propojeny hypertextovými odkazy. To je také jeden z důvodů proč články zveřejňuji ve formátu *.html.

Většina článků obsahuje přílohy. Přílohy obsahují řešení úloh a odovzení některých důležitých rovnic, případně důkazy k některým tvrzení.

Formát článku v jednotlivých sbornícch může být rozdílný, tak jak se můj styl psaní měnil. S tím souvisí i změny v redakčním systému tohoto webu, který, jak se aspoň domnívám, zdokonaluji. Články vychází on-line ve formátu html, tak i v tištěné podobě, přičemž v případě formátové kolize mezi elektronickou verzí a tištěnou dávám přednost formě sedící na tištěnou verzi – to se projevuje zejména při zalomení některých odstavců, které je na webech přinejmenším netradiční.

Aktualizovat znamená přidávat i mazat

Jednotlivé články aktualizuji, když objevím něco, co by v něm nemělo chybět, nebo naopak, co bych měl smazat. Stává se mi, že časem mě napadne jednodušší a názornější popis, než jsem použil (prostě najdu kratší způsob jak daný problém popsat). Pokud už jsou změny zásadní, tak nové verzi přidělím vlastní adresu a zveřejním ve sborníku místo staré verze. Adresu staré verze článku nechám zatím aktivní, případně z nej vytvořím přesměrování na novou verzi.

Upozornění na nové nebo aktualizované články zveřejňuji na hlavní stránce transformacni-technologie.cz, případně na mém twiterovém účtu https://twitter.com/jiri_skorpik

ISSN

V roce 2011 splnily stránky podmínky pro udělení ISSN. Od té doby se oficiálně jedná o on-line pokračující zdroj, který se zabývá vybranými technologiemi pro transformaci energie a slouží jako podklady pro studium této oblasti techniky.

Adresa redakce: VUT v Brně, FSI, Energetický ústav, Technická 2, 616 69 Brno, skorpik.jiri@email.cz, ISSN 1804-8293.

Budu rád za jakoukoli připomínku ke správnosti obsahu, upozornění na chyby apod.

Licence

Články na těchto stránkách jsou původní a vztahují se na ně autorská práva. Převzaté obrázky jsou řádně citované a k jejich zobrazení mám licenci nebo mají licenci volnou.

Žádost o poskytnutí licence k obsahu těchto stránek (komerční užití, úprava obrázků apod.) posílejte na email skorpik.jiri@email.cz nebo písemně, viz kontakt. Mohu případně poskytnout i zdrojový soubor jakéhokoliv obrázku ve vektorové grafice, který lze použít k další úpravě.

Fragmenty stránek jako obrázky a text lze použít bez mého souhlasu při výuce ve škole (nikoliv na mimořádné honorované přednášce, školení apod. – v takových případech prosím požádejte o souhlas) a v časopisech, kam posílají autoři své články bez nároku na honorář. Samozřejmě očekávám, že převzatý obsah řádně ocitujete. Děkuji Vám za to.

Články píšu v programu Notepad++

Občas dostanu dotaz, jaké nástroje či aplikace používám k tvorbě článků a ke kreslení obrázků. K psaní html kódu používám program Notepad++. Pro kreslení obrázků, vytváření příloh, tabulek a rovnic používám kancelářský balík OpenOfice.org. Pro kreslení složitějších a přesnějších obrázků používám CAD aplikaci DraftSight. Aplikace FastStone Image Viewer a Malování ve Windows používám k úpravě rastrových obrázků. Pro spojování několika dokumentů ve formátu *.pdf jsem nedávno přešel na aplikaci PdfMerge od Charles Van Lingen. Můj FTP klient je FileZilla. Všechny uvedené aplikace jsou dostupné zdarma, fungující na principu reklam a dobrovolných příspěvků. Základní poznatky o HTML a psaní webu čerpán především z Jak psát web a z knihy [SCHAFER, Steven. HTML, XHTML a CSS, 2009. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-2850-6].

Neplacený i placený obsah

Texty a obrázky článků jsou neplaceným obsahem, pouze musí čtenář strpět reklamu. Přílohy článků jsou, až na výjimky, placeným obsahem. Přílohy jsou ve formátu PDF a jejich aktuální vzor je tento, náhled na starší vzory příloh zde, zde a zde.

Přílohy jsou prodávány jako jeden PDF soubor i z volně dostupným článkem (kupující tedy neplacenou část nemusí stahovat z webu). Důvodem je ucelenost výsledného článku, protože číslování stran přílohy je pokračování číslování stran článku. Koupený PDF soubor obsahuje i informace o prodeji, například jméno z objednávky.

Jak probíhá objednání, zaplacení a doručení

Odkaz "Koupit..." vede přímo na prodejní formulář na stránkách simpleshop.cz. Platbu lze provést prostřednictvím bankovního převodu na účet 1025953136/6100 (Equa bank), var. symbolem je číslo objednávky (faktura obsahuje QR kód pro pohodlnou platbu). Po zaplacení objednaného článku či sborníku článků Vám bude zaslán odkaz/y pomocí něhož lze článek ve formátu PDF uložit na Váš počítač.

V pracovní dny probíhá převod z účtu na účet prakticky okamžitě. Pokud vybraný produkt potřebujete okamžitě používat a nemůžete čekat na dokončení převodu, pak postačí zaslat na email skorpik.jiri@email.cz potvrzení o vydání příkazu k úhradě (naleznete v internetovém bankovnictví nebo vám jej banka automaticky posílá na email).

Obchodní podmínky a poskytování multilicencí k placenému obsahu

Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny na adrese https://www.transformacni-technologie.cz/objekty/obchodni-podminky.pdf.

Z obsahu obchodích podmínek: Počet kusů označených při prodeji kupujícím současně označuje i celkový počet fyzických osob, které mohou dokument používat. Tj. objednávka na 1 ks znamená, že objednaný soubor je určen pro jednoho čtenáře, 2 ks pro dva čtenáře atd. Při zakoupení více kusů lze vyjednat slevu, případně lze poskynout licenci pro více uživatelů v rámci jednoho podniku apod. V takových případech mě kontaktujte s žádostí na emailu skorpik.jiri@email.cz. Děkuji za dodržování zde uvedených obchodních podmínek.

Statistiky stránek

Ke sběru a zpracování dat o návštěvnosti stránek je od 22.10.2012 používána aplikace Google Analytics dostupná na adrese https://www.google.com/intl/cs/analytics. Základní data o návštěvnosti za poslední rok (2020-01-01 až 2020-12-31) jsou následující:

návštěvy:      31 500
uživatelé:     22 037
zobrazení stránek: 50 131

O autorovi

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
V současnosti pracuji jako pedagogický a vědecký pracovník na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Dříve jsem působil ve vývojových odděleních soukromých společností, kde jsem se podílel nebo vedl vývoj či inovaci technologií v energetice. Jsem autorem či spoluautorem řady odborných článků, knih, výzkumných zpráv a posudků z oblasti transformačních technologií a termodynamiky. Podrobnou strukturu těžiště mého odborného zaměření lze vyčíst z obsahu tohoto webu, na kterém publikuji články pro odbornou veřejnost ve formě typické pro výukové texty vysokých škol.

Činnosti: Výuka na VŠ, školení, odborné posudky, studie, výzkum, vývoj. Poskytuji i přednášky soukromým společnostem – poptat přednášku můžete na emailu skorpik.jiri@email.cz (témata většinou korespondují s tím, co je na tomto webu).

1