Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokie lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

O stránkách

Autor: Jiří Škorpík, skorpik.jiri@email.cz

Stránky pro studenty dnes slouží konstruktérům a projektantům

Stránky transformační technologie jsem poprvé zpřístupnil veřejnosti v roce 2006, nejdříve jako učební texty pro studenty Energetického ústavu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Později jsem začal zpracovávat i další články s výukou přímo nesouvisející, ale stále se dotýkající oblasti transformačních technologií a s nimi spojenou problematiku. Dnes – soudě podle ohlasů – jsou čtenáři článků nejen studenti souvisejících oborů, ale také projektanti či konstruktéři, pracovníci v energetice a zájemci ze strany provozovatelů.

Základ tvoří logicky řazené články

Základními stavebními kameny stránek jsou články. V této chvíli (leden 2016) je jich 43 a jejich seznam podle témat naleznete v oddílu Články. V rámci každého tématu na sebe články logicky navazují, což umožňuje snažší studium popisované problematiky, a to je jedním z mých cílů. Pro rychlé vyhledávání jsem vytvořil Rejstřík pojmů. Významnou částí stránek jsou přílohy. To co je v přílohách jsem dříve vkládal přímo do článků, podobně jako bych psal skripta, ale články se stávaly postupně velmi nepřehledné, takže jsem je raději začal vkládat do samostatných pdf souborů. Na tomto místě bych i rád upozornil na popis symbolů a zkratek v článku, ten totiž uvádím vždy jen při jejich prvním výskytu v textu, dále už předpokládám, že je čtenář zná nebo si je snadno dohledá posunutím stránky zpět.

Aktualizovat znamená přidávat i mazat

Jednotlivé články aktualizuji, když objevím něco, co by v něm nemělo chybět, nebo naopak, co bych měl smazat. Stává se mi, že časem mě napadne jednodušší a názornější popis než, jsem použil (prostě najdu kratší způsob jak daný problém popsat), takže jsem vytvořil doplňkový oddíl Aktualizace. V něm uvádím seznam změn za uplynulý měsíc a zveřejnění nových článků. Žel nejsem schopen udržovat chronologii změn v názvech článků, které jsem především prvních letech měnil podle toho, jak jsem doplňoval text a kapitoly. Pokud potřebujete vědět, jak se článek dříve jmenoval nebo jste narazili na odkaz, který směřuje na článek, jenž zdánlivě neexistuje (pravděpodobně je jen přejmenovaný), můžete mi o novou adresu článku napsat, rád ji poskytnu.

V aktualizacích neuvádím změny, které nemění sdělení tj gramatické a stylistické změny apod.

Od počátku psání jsem se snažil neduplikovat informace, proto jsou jednotlivé články mezi sebou propojeny hypertextovými odkazy. To je také jeden z důvodů proč články zveřejňuji ve formátu *.html.

Všechny objekty najdete díky identifikačnímu číslu nebo čísla článku

U některých objektů (obrázek, rovnice, tabulka atd.) je za číslem označující polohu objektu na stránce uvedeno identifikační číslo (to číslo za tečkou), které slouží k identifikaci objektu v rámci celého webu. Je-li například pod obrázkem číslo 2.271, znamená to, že ve složce http://www.transformacni-technologie.cz/objekty bude tento obrázek pod označením 271.gif. Identifikační číslo využívám při přednáškách: mám vytisknutý článek a chci promítnout obrázek 271.gif, zadám do pole adresy internetového prohlížeče tuto URL: http://www.transformacni-technologie.cz/objekty/271.gif a obrázek se přítomným promítne. Za tímto účelem si někdy připravuji výpis identifikačních čísel obrázků, které na přednášce použiji viz Prezentace. Identifikační číslo využívám i jako kotvu na stránce. Pokud chcete odkazovat na nějaké místo v Transformačních technologiích, například právě na Obrázek 2 v článku Lopatkový stroj, který má identifikační číslo .271, stačí napsat adresu skládající se z adresy článku a kotvy #271 tedy: http://www.transformacni-technologie.cz/11.html#271. Píšu o tom proto, aby tento způsob odkazu na konkrétní místo na stránkách mohl využít kdokoliv.

Pokud odkazuji na jiný článek nebo kapitolu v jiném článku, tak tento odkaz začíná číslem článku s tečkou. Například: ...jak je popsáno v kapitole 43. Konstrukce T-s a i-s diagramů reálných plynů... Tento odkaz směřuje na kapitolu s názvem "Konstrukce T-s a i-s diagramů reálných plynů" v článku 43. Technická termomechanika. Na celý článek odkazuji i zkráceně, především v Rejstříku, ve formátu 43. nebo [43.], což je odkaz opět na článek 43. Technická termomechanika. Oproti formátu odkazů na články jiných autorů v seznamu odkazů (literatury) se odlišuje zmíněný formát tečkou za číslem. Například v přílohách standardně používám odkaz na objekt v Transformačních technologiích formátem [12.], [12.284] apod, a na odkazy jiných autorů nebo díla uvedená v seznamu odkazů na konci přílohy [3], [3, s. 143] apod.

Vyhledat cíl hypertextových odkazů lze i v tištěné podobě článků pomocí rejstříku

Pokud pracujete s vytištěným článkem všímejte si slov zvýrazněných tučněpodtržením. Těmito způsoby jsou označeny důležité pojmy, které jsou uvedeny v Rejstříku. Pokud je slovo zvýrazněno tučně znamená to, že okolní text obsahuje důležité informace k tomuto heslu. Právě na toto místo směřují hypertextové odkazy s tímto heslem. Pokud je slovo podtržené znamená to, že někde v jiném článku jsou důležité informace k tomuto heslu, číslo článku naleznete v rejstříku.

Rejstřík často neobsahuje doslovně celý tučný nebo podtržený výraz jako v článku, ale pouze podstatná a přídávná jména. Například heslo žárotrubný kotel je v rejstříku pod heslem • kotel, ale pojem parní turbína je v rejstříku pod heslem • parní turbína, protože se jedná o frekventovaný výraz. Při hledání v rejstříku je tedy nutné vyzkoušet několik kombinací.

Web píšu v programu Notepad++

Občas dostanu dotaz, jaké nástroje či aplikace používám k tvorbě článků a ke kreslení obrázků. K psaní html kódu používám program Notepad++. Pro kreslení obrázků, vytváření příloh, tabulek a rovnic používám kancelářský balík OpenOfice.org. Pro kreslení složitějších a přesnějších obrázků používám CAD aplikaci DraftSight. Aplikace FastStone Image Viewer a Malování ve Windows používám k úpravě rastrových obrázků. Pro spojování několika dokumentů ve formátu *.pdf jsem si oblíbil internetovou aplikaci PDFpal. Můj FTP klient je FileZilla. Všechny uvedené aplikace jsou dostupné zdarma. Základní poznatky o HTML a psaní webu čerpán především z Jak psát web a z knihy [SCHAFER, Steven. HTML, XHTML a CSS, 2009. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-2850-6].

ISSN

V roce 2011 splnily stránky podmínky pro udělení ISSN. Od té doby se oficiálně jedná o on-line pokračující zdroj, který se zabývá vybranými technologiemi pro transformaci energie a slouží jako podklady pro studium této oblasti techniky.

Adresa redakce: VUT v Brně, FSI, Energetický ústav, Technická 2, 616 69 Brno, skorpik.jiri@email.cz, ISSN 1804-8293.

Budu rád za jakoukoli připomínku ke správnosti obsahu, upozornění na chyby apod.

Licence

Licence Creative Commons Články jsou původní. Veškerý převzatý obsah je řádně citován. Obsah těchto stránek můžete svobodně sdílet, kopírovat, prezentovat a upravovat za těchto podmínek:


 1. Uznání autorství. Musíte uvést autora práce a další identifikační údaje zdroje (on-line adresa, název, rok zveřejnění, v obrázcích ponechat viditelný copyright autora*).
 2. Zachování autorství. Při prezentacích (např. během výuky, školení atd.) nesmí být záměrně zatajován původní autor a z doprovodného komentáře prezentace nesmí vyplývat jiný autor než ten, který je uveden jako skutečný autor či spoluautor obsahu.
 3. Zachování původního autorství a licence. V případě úpravy obsahu stránek (obrázky, text a další objekty) musíte uvést původního autora a doplnit popisek nebo jinak graficky znázornit změny v obsahu (v obrázcích nelze odstraňovat copyright původního autora*). I upravený obsah musí být dále šířen za stejných podmínek, jaké jsou zde uvedeny.
 4. Nevyužívejte dílo komerčně. Pro komerční využití obsahu nebo jiné využití, než je uvedeno v této licenci, mě kontaktujte.
*Poznámka ke copyrightu
Jestliže chcete použít obrázek ve vyšší kvalitě a bez copyrightu, tak mi napište a určitě se domluvíme. Mohu případně poskytnout i zdrojový soubor ve vektorové grafice, který lze použít k další úpravě.

Místo Newsletteru aktualizace

Dříve jsem rozesílal zájemcům Newsletter, ve kterém byl uveden seznam aktualizací za poslední měsíc. Žel z časových důvodů jsem tuto službu musel zrušit. Navíc se jednalo o hromadný email a čím dál častěji se stávalo, že Newsletter skončil jako spam. Děkuji za pochopení. Pro sledování aktualizací si můžete dát stránku Aktualizace do svých oblíbených stránek v prohlížeči a občas se tam podívat.

E-knihy

E-knihy jsou sborníky úplných článků webu v pdf souboru, které obsahují nejen samotný článek, ale i veškeré přílohy včetně postupu řešení jednotlivých úloh. E-knihy obsahují vložený list s informacemi o prodeji. E-knihy jsou bez reklam ale zpoplatněny viz ceny u jednotlivých nabídek. Důvody zpoplatnění uvádím zde.

Odkaz "Koupit..." vede přímo na prodejní formulář na stránkách simpleshop.cz. Platbu lze provést prostřednictvím platební karty, bankovního převodu či zrychleného bankovního převodu ihned. Po zaplacení objednaného sborníku Vám bude zaslán odkaz pomocí něhož lze e-knihu stáhnout na Váš počítač.

Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny na adrese http://www.transformacni-technologie.cz/objekty/obchodni-podminky.pdf.

Často kladené dotazy:
Dotaz: Po aktualizaci nějakého článku si musím celou e-knihu koupit znova? Odpověď: Ne. Počet ani doba pro stažení zaplacené e-knihy nejsou nijak omezeny (právně vymahatelné je ale pouze jedno stažení), takže po aktualizaci e-knihy si můžete pomocí tohoto odkazu stáhnout aktuální verzi kdykoliv a kolikrát chcete.

Dotaz: Může e-knihu používat více lidí? Odpověď: Používat e-knihy byste měli jako knihy tištěné tj lze půjčovat, ale vždy by měl soubory využívat v jednom okamžiku pouze jeden čtenář. Myslím, že cena e-knih je v rozmezí 13 obědů a pokud vám přináší užitek je fér za ni zaplatit. Takže zvláště pro firemní použití prosím zvažte, zda nemá smysl koupit více kusů. Navíc při vyplňování prodejního formuláře můžete zadat i své jméno, které je uvedeno za první stranou e-knih, což dodává e-knihám snad i jisté kouzlo. Děkuji za pochopení a podporu.
Zdroje a přeměna energie. Zdroje a přeměna energie
Sborník 10 e-knih tématu Zdroje a přeměna energie
Sborník obsahuje články 1. až 10. včetně příloh.

Krycí list sborníku
Cena 115 Kč

Koupit
Teorie lopatkových strojů. Teorie lopatkových strojů
Sborník 12 e-knih tématu Teorie lopatkových strojů
Sborník obsahuje články 11. až 22. včetně příloh.

Krycí list sborníku, Předmluva
Cena: 210 Kč

Koupit
Proudění. Proudění
Sborník 5 e-knih tématu Proudění
Sborník obsahuje články 37. až 41. včetně příloh.

Krycí list sborníku
Cena: 110 Kč

Koupit
Všechny dostupné e-knihy. Všechny dostupné e-knihy
Výše uvedené e-knihy lze koupit vyhodněji společně.
Nabídka obsahuje všechny články témat: Zdroje a přeměna energie, Teorie lopatkových strojů, Proudění a články 23., 25., 26., 42., 43., 46., 47. včetně příloh.

Krycí listy témat: Zdroje a přeměna energie, Teorie lopatkových strojů, Proudění.


Cena: 330 Kč
Koupit

Statistiky stránek

Ke sběru a zpracování dat o návštěvnosti stránek je od 22.10.2012 používána aplikace Google Analytics dostupná na adrese https://www.google.com/intl/cs/analytics. Základní data o návštěvnosti za poslední rok jsou následující:

návštěvy:      53 621
uživatelé:     37 280
zobrazení stránek: 82 496
Základní údaje o návštěvnosti stránek v období 2018-01-01 až 2018-12-31.

Reklama na stránkách

Na stránkách lze umístit placenou reklamu ve formě reklamního banneru. Preferovaná velikost reklamního banneru 728x90px (tzn. může po dohodě i jiná). Bannery jsou umísťovány obvykle na konci kapitol. Reklamní bannery jsou od hlavního textu odděleny nebo označeny jako reklama. Přesné umístění banneru a jeho cena je na vzájemné dohodě, přičemž cena je závislá na velikosti bannerudobě zvěřejněnípočet bannerů jiných konkurentů na stránce. Orientační cena za jeden banner v článku je 200..250 kč/(6 měsíců) podle tématu. Fakturační údaje jsou uvedeny níže. Statistiky stránek jsou uvedeny výše, z ní lze odhadnout kolik čtenářů uvidí váš banner, případně vám mohu na vyžádání zaslat podrobné statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek. Váš reklamní banner bude součástí kódu stránky, takže ho nebude moci zablokovat software proti zobrazování reklamních bannerů.

Zároveň si vyhrazuji právo zveřejnění reklamy odmítnout. Veškeré záležitosti týkající reklamy vyřizujte prosím přes emailovou adresu skorpik.jiri@email.cz do předmětu napište heslo Reklama:

Komu: skorpik.jiri@email.cz
Předmět: Reklama

Publikování na internetu něco stojí a chtěl bych proto poděkovat inzerentům, že se rozhodli inzerovat právě zde a čtenářům za pochopení umístění reklamy na stránkách. Peníze z reklamy pokrývají hosting a registraci domény. Za rok 2015 byl příjem z reklamy před zdaněním 1910,92 kč. Takže si můžete ověřit, že to je skutečně jen na hosting a registraci domény – no dobře za zbytek peněz jsem si koupil kávu v automatu (asi 3x). Jestliže se mi časem z reklamy podaří vybrat více peněz rád bych přidal další služby jako diskuzní fórum a blog s podobnou tématikou zaměřený edukativně, který jak tuším bude dost časově náročný.

Podpora stránek

Pokud byste chtěli nějakým způsobem podpořit tvorbu těchto stránek můžete si zakoupit některou z nabízených e-knih nebo prostě stránky někde pochválít či odkázat na ně pomocí hypertextového odkazu http://www.transformacni-technologie.cz.

Velmi děkuji za podporu všem čtenářům těchto stránek.

Fakturační údaje

Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
Litobratřice 230
PSČ 671 78 Jiřice u Miroslavi

IČ: 88371824
neplátce DPH
Jsem živnostník zapsaný v živ. rejstříku MÚ Znojmo.
email: skorpik.jiri@email.cz
Tel.: 00420 732 452 722
č.ú.: 000000-1025953152/6100
©Jiří Škorpík, LICENCE
www.transformacni-technologie.cz