Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.
Klíčová slova

Klíčová slova

Seznam klíčových slov vyskytujících se ve sborníku Teorie lopatkových strojů (články 11. až 22.). Za klíčovým slovem je uvedena strana nebo číslo článku, ve kterém se klíčové slovo vyskytuje.

Klíčová slova

 
1D výpočet stupně 11.19
2D výpočet stupně 11.19
3D výpočet stupně 11.20
A
Absolutní rychlost 11.17
aerodynamický tunel 16.
aerodynamika osamoceného profilu 16.
Axiální lop. stroj 11.11
Axiální stupeň 11.20[Ú.706], 19.
axiální ventilátor 22.
B
Bandáž 11.12
Bernoulliho rovnice 11.15, 13.
Betz Albert 22.
Bezlopatkový difuzor 11.4, 12., 20.
Bezlopatkový rozvaděč 11.4, 12., 20.
C – Č
Celková energie kapaliny 11.15, 21., 13., 21.
cirkulace rychlosti 12.
Cirkulační čerpadlo 11.5
Coandă Henri 16.
coandův jev 16.
Curtisův stupeň 19.
D
Diagonální lop. stroj 11.11
diagonální stupeň 20.
difuzor 17.
difuzorový kanál 15.
Dodávka lopatkového stroje 11.21
E
efektivní účinnost stupně 14.
Energetická bilance stupně 11.16
Euler Leonhard 12.
Eulerova rovnice 12.
Eulerova n-rovnice 12.
Eulerova turbínová rovnice 12.
F
Francisova turbína 11.6, 20.
G
Glauert-Prandtlovo pravidlo 16.
gradient tlaku 12., 19., 17.
H – Ch
Hrdla 11.12, 15., 17.
Hřídel 11.2
hustota lopatkové mříže 15., 16.
hybnost tekutiny 12.
Hydraulický stroj 11.5, 11.14
hydraulická účinnost 13.
Hydrodynamické čerpadlo 11.5, 21.
charakteristika čerpadla 21.
charakteristika potrubního systému 21.
charakteristika stupně lopatkového stroje 18.
charakteristika ventilátoru 22., 21.
charakteristika větrné turbíny 22.
I
Instalace lopatkového stroje 11.21
izoentropický děj (změna) 13.
J
Jednostupňová parní turbína 11.8
jmenovitý výkon 17.
K
Kaplanova turbína 11.2, 11.3, 11.5, 11.12, 21., 19.
kavitace 21.20.
klouzací poměr 16.
klouzavý úhel 16.
koeficient rychloběžnosti 22.
kompresní poměr 13.
Kondenzátní čerpadlo 11.6
konfuzorový kanál 15.
kritérium podobnosti 18.
kuželový stupeň 19.
kompresní poměr 13.
L
Lavalova turbína 11.8, 11.18
Likvidace lopatkového stroje 11.22
Lodní šroub 11.11
Lopatka 11.2, 11.12, 15.
Lopatka parní turbíny 11.22
Lopatka větrné turbíny 11.23
lopatková mříž 15., 16.
Lopatkový kanál 11.2, 11.12, 11.18, 15.
Lopatkový stroj 11.2
M
mez stability (charakteristika čerpadel, ventilátorů a turbokompresorů) 21.
mezní vrstva 17.
MKP 11.20
K.1 transformacni-technologie.cz
TEORIE LOPATKOVÝCH STROJŮ
N
Náběžná hrana lopatky 11.13
Nabídka 11.20
Nabídkový inženýr 11.20
Napájecí čerpadlo 11.6
nátoková rychlost 15.
Návrh lopatkového stroje 11.21
Nízkotlaký ventilátor 11.10
normální stupeň 19.
O
Oběžné kolo 11.2
obvodová práce 12., 14.
Obvodová rychlost 11.18
obvodová účinnost 14., 19., 20.
odporová síla 16., 17.
Odtoková hrana lopatky 11.13
optimální výkon 17.
osamocený profil 16.
ostatní ztráty stupně lopatkového stroje 14., 17.
Otáčky 11.2
P
Parní turbína 11.7
Peltonova turbína 11.6, 21.
Pfleiderer Carl 17.
Plynová turbína 11.9
podmínka radiální rovnováhy pro proudění ve stupni lopatkového stroje 19.
Poptávka 11.20
Pracovní stroj 11.3
profil lopatky 15., 16.
Profilová mříž 11.12
profilová ztráta 17., 16., 14.
prohnutá lopatka 19.
propulzní účinnost 13.
protiběžný vír 20.
Proudový motor 11.10
Průtočené části 11.12
průtokový součinitel 18., 21.
Provoz 11.22
přetlakový stupeň 12., 19., 20., 22., 14.
Přetlaková strana lopatky 11.13, 16., 20.
příčné proudění 17.
přídavné ztráty 13.
Příkon čerpadla 11.15[Ú.545]
přílivová elektrárna 22.
Přímá lopatka 11.13, 19., 20.
R
radiální čerpadlo 21.
Radiální nízkotlaký ventilátor 11.10
Radiální lop. stroj 11.11
Radiální stupeň 11.20[Ú.878], 20.
Radiální ventilátor 12., 22.
Referenční poloměr lopatky 11.19, 19.
Referenční proudové vlákno 11.19
referenční výkon větrné turbíny 22.
regulace hydrodynamického čerpadla 21.
regulace škrcením 22.
regulace ventilátoru 22.
Relativní rychlost 11.18
Renovace lopatkového stroje 11.22
reverzní turbína 21.
Rotor 11.2
rovnice pro rozdíl entalpií mezi dvěma stavy 13.
rovnotlaký kanál 15.
rovnotlaký stupeň 12., 19., 22.
Rozteč lopatkové mříže 11.13, 15.
rychlostní pole lopatkové mříže 17.
rychlostní poměr 18.
Rychlostní trojúhelník 11.17, 19., 22.
S-Š
Sací strana lopatky 11.13, 16., 20.
sací trouba 21.
Segnerovo kolo 1.
sekundární proudění v lopatkovém kanále 17., 19.
skluz 20.
Smlouva 11.20
součinitel odporu 16.
součinitel skluzu 20.
součinitel přídavných ztrát 14.
součinitel vztlaku 16.
součinitel zpětného využití ztrát 14.
Spalovací turbína 11.10
specifické otáčky 18., 21., 22.
Spirální skříň 11.3, 12., 15.
Spirální skříň vodní turbíny11.23
Stator 11.3
Stodola Aurel 17.
Strojní části 11.12
střední aerodynamická rychlost 12., 16.
střední čára profilu 15.
střední kvadratický poloměr lopatky 19.
střední poloměr lopatky 19.
Středotlaký ventilátor 11.10
Stupeň lopatkového stroje 11.16
Stupeň pracovního stroje 11.16
stupeň reakce 18., 20., 19.
Stupeň turbíny 11.16
šířka lopatkové mříže 15.
K.2
Klíčová slova
T
T-s diagram 13., 19., 20.
tah vrtule 13.
Tepelný stroj 11.5
teplo znovu využité 13.
tlakový součinitel 18., 21.
tlakový součinitel profilu 16.
Turbína 11.3
Turbodmychadlo 11.4
Turbokompresor 11.7
Turbosoustrojí 11.5 14.
Turbostroj 11.2
U
ucpávka
účinnost turbosoustrojí 17.
účinnost vrtule 13.
úhel deviační 15.
úhel náběhu 15., 16.
úhel nastavení profilu v mříži 15., 19., 22.
úhel profilu 15.
Unifikace 11.21
V
Válcová soustava souřadnic 11.17
ventilační ztráta 17. 14. 20.
Ventilátor 11.10, 22.
vějířová ztráta 17., 19.
větrná elektrárna 22.
Větrná turbína 11.2, 11.4, 22., 13., 12.
Vírové stroje 11.16
Vícestupňová parní turbína 11.8
Vícestupňové čerpadlo 11.6, 21.
Vícestupňový lopatkový stroj 11.6
Vícetělesová turbína 11.9
Vnitřní práce 11.14, 13., 14.
Vnitřní práce parní turbíny 11.15[Ú.546]
Vnitřní stupně 11.16
vnitřní účinnost lopatkového stroje 13.
vnitřní účinnost stupně lopatkového stroje 14.
Vnitřní výkon/příkon 11.14
vnitřní ztráty 11.15, 13.
vodní kolo 12.
Vodní turbína 11.6, 21.
Vrtule 11.11, 13., 22.
vrtulová turbína 21.
výkon turbosoustrojí 17.
výkonový koeficient 22. 22.
výkonový součinitel 18.
Výroba lopatkového stroje 11.21
Vysokotlaký ventilátor 11.10
Vyvážení rotoru 11.22
vztlak 16.
Z-Ž
zakřivení proudu 15.
základní profil 15.
Závěs lopatky 11.12
Zkroucená lopatka 11.13, 19.
ztráta nesprávným úhlem náběhu 17.
ztráta radiální mezerou 17.
ztráta rázem při obtékaní profilu 17.
ztráta třením v mezní vrstvě 17., 14.
ztráta v hrdlech strojů 17.
ztráty v lopatkových strojích 17.
ztráta vířením za odtokovou hranou 17.
ztráta vířením při odtržení mezní vrstvy 17., 19.20.
ztráta vnitřní netěsností stupně 17.
ztrátové teplo 13.
Zweifelovo kritérium 16.
Životní cyklus 11.20
K.3 transformacni-technologie.cz