Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

SEZNAM ČLÁNKŮ

1

V současné době tento web obsahuje 44 článků. Články jsou číslovány a řazené do témat, která jsou uvedena v obsahovém sloupci.

Zdroje a transformace energie

1. Z dějin transformačních technologií

2. Sluneční záření jako zdroj energie

3. Biomasa jako palivo

4. Využití energie větru

5. Využití energie vodního spádu

6. Tepelné oběhy a jejich realizace

7. Organická paliva a jejich cykly

8. Využití tepla Země

9. Jaderná energetika

10. Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech

Teorie lopatkových strojů

11. Lopatkový stroj

12. Základní rovnice lopatkových strojů

13. Energetické bilance lopatkových strojů

14. Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje

15. Geometrie lopatkových strojů

16. Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží

17. Ztráty v lopatkových strojích

18. Podobnosti lopatkových strojů

19. Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů

20. Návrh radiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů

21. Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla

22. Větrné turbíny a ventilátory

Tepelné turbíny a turbokompresory

23. Tepelné turbíny a turbokompresory

24. Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů

25. Parní turbína v technologickém celku

26. Turbokompresor v technologickém celku

27. Plynová turbína v technologickém celku

Pístový parní motor

28. Pístový parní motor (Parní stroj)

29. Termodynamický návrh pístového parního motoru

30. Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka

31. Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru

Stirlingův motor

33. Stirlingův motor

34. Oběh Stirlingova motoru

35. Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru

36. Ztráty ve Stirlingových motorech

Proudění

37. Škrcení plynů a par

38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny

39. Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi

40. Proudění plynů a par tryskami

41. Proudění plynů a par difuzory

Vybrané statě z technických nauk

42. Technická matematika

43. Technická termomechanika

44. Technická chemie
Článek je zatím neveřejný.

45. Elektrotechnika
Článek je zatím neveřejný.

46. Foton

47. Úvod do světa nejmenších rozměrů

48. Pružné deformace a kmitání
Článek je zatím neveřejný.

49. Trvalé deformace a pevnost
Článek je zatím neveřejný.

1