Tento web obsahuje aplikace Google Adsense a Google analytics, které využívají data ze souborů cookie, více informací. Používání této stránky vyjadřujete souhlas s využitím těchto dat. Využívání dat ze souborů cokies lze zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

Seznam článků

V současné době tento web obsahuje 44 článků. Články jsou číslovány a roztříděné do 7 sborníků.

1

Zdroje a transformace energie

1.   Z dějin transformačních technologií 2020
2.   Sluneční záření jako zdroj energie 2020
3.   Biomasa jako palivo 2020
4.   Využití energie větru 2020
5.   Využití energie vodního spádu 2020
6.   Tepelné oběhy a jejich realizace 2020
7.   Organická paliva a jejich cykly 2020
8.   Využití tepla Země 2020
9.   Jaderná energetika 2020
10.   Principy výroby elektřiny a tepla v domácnostech 2020
Sborník článků 1 až 10 vyšel i jako skripta: Zdroje a transformace energie
Krycí list sborníku Zdroje a transformace energie Formát: černobílý tisk A4, 214 stran
Jazyk: Český
ISBN 978-80-214-5929-8, 2021
Náhled 1, náhled 2
Články 1. až 10., Vydalo nakladatelství cerm, s.r.o. v roce 2021
Cena 240 Kč
Koupit

Teorie lopatkových strojů

11.   Lopatkový stroj – základní pojmy 2021
12.   Základní rovnice lopatkových strojů 2018
13.   Energetické bilance lopatkových strojů 2018
14.   Vztah mezi obvodovou a vnitřní prací stupně lopatkového stroje 2018
15.   Geometrie lopatkových strojů 2018
16.   Základy aerodynamiky profilů lopatek a lopatkových mříží 2019
17.   Ztráty v lopatkových strojích 2018
18.   Podobnosti lopatkových strojů 2019
19.   Návrh axiálních stupňů lopatkových strojů 2019
20.   Návrh radiálních a diagonálních stupňů lopatkových strojů 2019
21.   Vodní turbíny a hydrodynamická čerpadla 2018
22.   Větrné turbíny a ventilátory 2019
  Klíčová slova
Sborník článků 11 až 22 jako skripta: Teorie lopatkových strojů
Krycí list skript Teorie lopatkových strojů Formát: černobílý tisk A4, 312 stran
Jazyk: Český
ISBN 978-80-214-5783-6, 2019
Náhled 1, náhled 2, Opravenka
Články 11. až 22.
Vydalo nakladatelství cerm, s.r.o.
Cena: 340 Kč
Koupit

Tepelné turbíny a turbokompresory

23.   Tepelné turbíny a turbokompresory 2020
24.   Materiály a teorie strojních částí lopatkových strojů 2020
25.   Parní turbína v technologickém celku 2020
26.   Turbokompresor v technologickém celku 2020
27.   Plynová turbína v technologickém celku 2020
Sborník článků 23 až 27 jako i jako skripta: Tepelné turbíny a turbokompresory, Vlastnosti, návrh, provoz a vybrané statě z proudění plynů a par
Krycí list skript Tepelné turbíny a turbokompresory Formát: černobílý tisk A4, 256 stran
Jazyk: Český
ISBN 978-80-214-5847-5, 2020
Náhled 1, náhled 2
Články 23. až 27., 37. a 39. až 41., Vydalo nakladatelství cerm, s.r.o. v roce 2020
Cena: 290 Kč
Koupit

Pístový parní motor

28.   Pístový parní motor (Parní stroj) 2020
29.   Termodynamický návrh pístového parního motoru 2020
30.   Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka 2020
31.   Základní rovnice klikového mechanismu parního motoru 2020
Sborník článků 28. až 31. včetně příloh s názvem Pístový parní motor lze zakoupit v PDF formátu:
Krycí list sborníku Pístový parní motor Formát: PDF A4
Jazyk: Český
Náhled 1, náhled 2
Krycí list sborníku
Články 28. až 31.
Cena: 220 Kč
Koupit

Stirlingův motor

33.   Stirlingův motor 2013
34.   Oběh Stirlingova motoru 2012
35.   Energetická bilance oběhu Stirlingova motoru 2012
36.   Ztráty ve Stirlingových motorech 2012

Proudění

37.   Škrcení plynů a par 2020
38.   Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny a její výpočet 2021
39.   Machovo číslo a efekty při proudění vysokými rychlostmi 2021
40.   Proudění plynů a par tryskami 2021
41.   Proudění plynů a par difuzory 2021
Sborník článků 37. až 41. včetně příloh s názvem Proudění lze zakoupit v PDF formátu:
Krycí list sborníku Proudění Formát: PDF A4
Jazyk: Český
Vzor formátu příloh
Krycí list sborníku
Články 37. až 41.
Cena: 110 Kč
Koupit

Vybrané statě z technických nauk

42.   Technická matematika 2021
43.   Technická termomechanika 2019
46.   Foton 2019
47.   Úvod do světa nejmenších rozměrů 2021
Všechny aktuálně nabízené tituly včetně jejich příloh lze zakoupit v PDF formátu:
Krycí list vše Formát: PDF A4
Jazyk: Český
Články 1. až 31., 37 až 43., 46., 47.
Cena: 660 Kč
Koupit
1